สมัยอยุธยาตอนต้น

| | |
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
       วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นที่สำคัญ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนพิธีกรรมและพระมหากษัตริย์  จึงมีเนื้อเรื่องคล้ายวรรณคดีสุโขทัยส่วนลักษณะการแต่งแตกต่างกับวรรณคดีสุโขทัยเป็นอย่างมาก วรรณคดีในสมัยนี้แต่งด้วยร้อยกรองทั้งสิ้น  คำประพันธ์ที่ใช้เกือบทุกชนิด คือ  โคลง  ร่าย  กาพย์  และฉันท์  ขาดแต่กลอนส่วนใหญ่แต่งเป็นลิลิต  คำบาลี  สันสกฤตและเขมรเข้ามาปะปนในคำไทยมากขึ้น

วรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนต้น มีดังนี้

(คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียด)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น