หน้าแรก

| | | 0 ความคิดเห็น

ขอเชิญทุกท่านผจญภัยในดินแดนแห่งวรรณคดีไทย

 เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติวรรณคดี ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีแต่ละเรื่อง หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากมีข้อบกพร่องประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
เสนอ


อ.ทานตะวัน ศิรินพ


ซึ่งรวบรวมเอาไว้ ๒ สมัยด้วยกัน ได้แก่

(คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียด)

1. สมัยสุโขทัย


2. สมัยอยุธยา