สมัยอยุธยาตอนกลาง

| | |วรรณคดีอยุธยาตอนกลาง

        เป็นยุคทองของวรรณคดีมีกวีและวรรณคดีเกิดขึ้นมากมาย   ลักษณะคำประพันธ์นิยม  ใช้โคลงมากที่สุด  ฉันท์และกาพย์มีบ้าง   ไม่ปรากฏคำประพันธ์ประเภทกลอน  มีแบบเรียนภาษาไทยกำเนิดขึ้นด้วยคือเรื่อง  จินดามณี

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง มีดังนี้

(คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียด)


เกร็ดความรู้


                 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น